Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 06-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để tiếp cận đường EMA50, kèm theo stochastic đi vào vùng quá bán, chờ đợi động lực để giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 43,05. mở đường để hướng tới 45.00 như một trạm tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 41.05 để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng