Cập nhật giữa trưa cho Silver 06-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp thêm các giao dịch tích cực để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 27,90 và chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục của xu hướng tăng trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ để hướng tới mục tiêu tiếp theo kéo dài đến 29,30.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc giữ trên mức 26,20 là quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và kháng cự 28,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng