Cập nhật giữa trưa cho Vàng 06-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch tích cực mới nhưng nó phải đối mặt với rào cản kháng cự tại 2050,00, chờ đợi để có động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 2078,00, để giữ tổng quan tích cực trừ khi chúng ta đã chứng kiến ​​sự phá vỡ rõ ràng đến 1990,00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 2010,00 và mức kháng cự 2075,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng