Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 06-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cung cấp các giao dịch tích cực mới để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3200 và đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.3000, lưu ý rằng việc vượt qua mục tiêu đã đề cập sẽ đẩy giá lên 1.3290 làm trạm tiếp theo. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng