Giá vàng tập hợp động lực tích cực - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy đi ngang và giao dịch chặt chẽ và giải quyết gần EMA50, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi đà tiêu cực của nó và đạt đến các khu vực bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mà các mục tiêu chính của nó nằm ở 1800.00, sau đó là 1850,00. >

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1760,00 và mức kháng cự 1800,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish