Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 06-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD hiện phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công mức 1.1850, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận phá vỡ mức này sẽ gây áp lực cho giá giảm nhiều hơn và truy cập mức 1.1765, tiếp theo là mức 1.1737 trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào, trong khi giá cần vi phạm 1.1908 để xác nhận tăng theo mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi đạt 1.1995.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1790 và kháng 1.1960. >

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng