EURJPY phải đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên - Phân tích - 6-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành sự ổn định rõ ràng vào ngày hôm qua bằng cách ổn định gần mục tiêu đầu tiên ở mức 125,35, cố gắng đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên do thoát khỏi vùng mua quá mức, điều này trái ngược với những nỗ lực làm mới cuộc tấn công tăng giá được đề xuất trước đó.

< p>

Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào sự ổn định liên tục của mức hỗ trợ ban đầu tại 124,20 để tăng cơ hội thu thập thêm động lực tích cực, sau đó lặp lại nỗ lực ghi lại các mục tiêu bổ sung ở mức 126,00 sau đó là 126,55.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,20 đến 126,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng