Đồng GBPJPY cần động lực tích cực mới - Phân tích - 6-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã cung cấp các dao động đi ngang thường xuyên bằng cách giải quyết gần 138,60, bị ảnh hưởng bởi nỗ lực ngẫu nhiên để thoát khỏi các vùng mua quá mức, để chặn cuộc tấn công tăng giá đã được chờ đợi trước đó.

Mặt khác Mặt khác, sự ổn định liên tục trong kênh tăng giá bên cạnh mức 137,70 hình thành hỗ trợ bổ sung cho phép chúng tôi giữ tổng quan tăng giá của mình nhắm mục tiêu mức 139,60 ban đầu, tiếp theo là đạt 140,85 trong giai đoạn trung hạn.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,70 đến 139,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish