Giá đồng lặp lại dao động đi ngang - Phân tích - 6-8-2020


Economy analysis


Giá đồng vẫn bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn ngẫu nhiên với sự ổn định tích cực, để nhận thấy sự dao động nhiều hơn giữa 2.7770 hỗ trợ chính và 3.000 kháng cự phải đối mặt với nỗ lực tiếp tục cuộc tấn công tăng giá.

Tiếp tục cuộc tấn công tăng giá cần có động lực tích cực mới để xoay xở để vượt qua rào cản đã đề cập ở trên và mở ra con đường đạt được mục tiêu 3.1200 và 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 2,8000 và 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng