USDCHF đạt mục tiêu - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 0,9056, cho thấy xu hướng tăng nhẹ để hướng tới việc kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ, chờ tiếp tục xu hướng giảm chính và phá vỡ mức đã đề cập để mở đi về phía 0,8930 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9100 sẽ đẩy giá thử nghiệm 0,9153 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm xuống.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9000 và kháng cự 0,9140.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm