Giá dầu Brent thoát khỏi biên độ đi ngang - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi xác nhận vi phạm 44,40 và thoát ra khỏi phạm vi đi ngang thống trị các giao dịch gần đây, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng, khi giá đạt được các mục tiêu tích cực dự kiến ​​cho việc vi phạm, bắt đầu từ 45,00, tiếp theo là 46,10, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo mở rộng đến 47,60.

Do đó, chúng tôi đề xuất tiếp tục xu hướng tăng giá trong thời gian tới các phiên được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 44,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng