Giá dầu thô chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc tại mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 43,05, giao dịch tiêu cực ngay bây giờ và kiểm tra 42,00, nhận thấy rằng đường EMA50 hỗ trợ giá từ bên dưới, trong khi stochastic thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó để đến vùng quá bán.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 45,00, trong khi giữ trên 41,05 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,50.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng