USDCAD thu thập dữ liệu xuống dưới - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD giao dịch với sự tiêu cực bình tĩnh để tránh xa mức 1.3612, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, khi nó tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên ở mức 1.3500, phá vỡ nó đại diện cho chìa khóa để mở rộng sóng giảm về phía 1.3362.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm được hỗ trợ bởi EMA50 được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 1.3612 và 1.3650.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3450 và mức kháng 1.3600.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish