Giá vàng tiếp tục tăng - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định quanh mức 2040,00 sau khi tăng mà nó đã chứng kiến ​​ngày hôm qua và tiếp tục di chuyển bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, được hỗ trợ bởi đường EMA50, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới để truy cập 2078,00 đại diện cho Vì vậy, mục tiêu chính tiếp theo. bắt đầu làn sóng giảm giá điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 2010.00 và kháng cự 2075.00.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Tăng giá