USDCAD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã quản lý để đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,3270 và gây áp lực tiêu cực lên nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc bạn rằng trạm tiếp theo của chúng tôi là nằm ở mức 1.3200.

Stochastic mất đi động lực tích cực rõ ràng để hỗ trợ kỳ vọng giảm, sẽ vẫn có giá trị trừ khi phá vỡ mức 1.3362 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3340.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm