USDJPY đang chờ giảm thêm - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY lắng xuống gần mức 105,20 và giá giảm dưới áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50 ngay bây giờ, trong khi stochastic bắt đầu mất đà tích cực.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng giảm của mình, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ 105,20 để mở đường hướng tới 103,65 như một trạm tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 106,44 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,70 và kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá