GBPUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD được giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để giải quyết hàng rào trên 1.3100, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, được EMA50 hỗ trợ liên tục, chờ kiểm tra mức 1.3200 làm mục tiêu chính tiếp theo.

< p>

Stochastic bắt đầu thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó, chờ đợi để có được động lượng tích cực hỗ trợ đẩy giá để đạt được mục tiêu tích cực của chúng tôi, lưu ý rằng việc giữ trên mức 1.3000 là rất quan trọng để tiếp tục sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3050 và kháng cự 1.3220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng