Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 05-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quản lý để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 43,05 và phải đối mặt với rào cản kháng cự vững chắc ở đó, trong khi EMA50 tiếp tục hỗ trợ tích cực cho giá, chờ vi phạm mức này và xác nhận tăng về phía trạm tiếp theo của chúng tôi vào lúc 45:00.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 40,50 và giữ dưới mức đó.