Phân tích cuối ngày cho EURUSD 05-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công khi đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1.1908 và đối mặt với sự kháng cự vững chắc ở đó, chờ đợi để thoát khỏi đà tiêu cực hiện tại và có được động lực tích cực giúp đẩy giá vượt qua mức đã đề cập và tăng về phía tiếp theo mục tiêu đạt 1.1995, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc không đạt được vi phạm cần thiết có thể buộc giá giảm và truy cập 1.1737 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.