Pfizer cố gắng lấy lại bước chân - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của

Pfizer đã tăng 0,10% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng trung hạn tăng, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, chống lại các tín hiệu tiêu cực từ RSI. .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish