USDJPY kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy các giao dịch tích cực bằng cách mở cửa hôm nay để kiểm tra mức kháng cự chính 107,68, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhắm mục tiêu Mặt khác, mức 106,44 là chủ yếu.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 107,68 và giữ ở trên nó sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng thêm đạt tới 109,22.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 106,90 hỗ trợ và 108,20 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish