Gai nhọn - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Yahoo đã tăng 5,08% trong phiên cuối cùng trong khi giao dịch trong kênh giá tăng dần trong thời gian ngắn, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish