Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 05-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng nhiều hơn và cố gắng vượt qua 0,7200, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 0,7290, nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên 0,7065 là rất quan trọng để tiếp tục tăng .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7120 đến 0,7260

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish