Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 05-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã vượt qua mức 44,40 và cố gắng xây dựng cơ sở hỗ trợ vững chắc, để hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, lưu ý rằng xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong phần còn lại của ngày. sự ổn định về giá trên mức đã đề cập, lưu ý rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách kiểm tra 45,00 và mở rộng đến 46,10 sau khi vượt qua mức trước đó. và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways