Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 05-08-2020


Economy analysis


Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 05-08-2020

Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực mới tiếp cận dần từ mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 43,05, chờ tăng thêm để vượt qua mức này và mở cách để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 45,00.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và được đề xuất trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục trong số các điều kiện sóng tăng giữ trên 40,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish