Cập nhật giữa ngày cho Bạc 05-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã vi phạm mức 26,20 một cách mạnh mẽ và cố gắng giữ vững trên mức đó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong phần còn lại của ngày, mục tiêu là 27,90 như một trạm chính tiếp theo, được tổ chức bên trong kênh tăng giá mà chúng tôi mong đợi mang giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, trong khi giữ trên 26,20 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục làn sóng bulslih được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 25,00 hỗ trợ đến 27,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish