Cập nhật giữa ngày cho Vàng 05-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực của mình để tránh khỏi rào cản 2000,00 đô la, để hỗ trợ cho những kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới và con đường mở ra để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi vào năm 2075,00, lưu ý rằng EMA50 giữ ủng hộ kịch bản tích cực, điều kiện tiếp tục của nó giữ trên 1981,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1985.00 và kháng 2060.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish