Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD ngày 05-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giao dịch tích cực và cố gắng vượt qua rào cản 1.3100, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hợp lệ và hoạt động trong phần còn lại của ngày, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.3200, lưu ý rằng EMA50 hỗ trợ sóng tăng được đề xuất , sẽ duy trì các điều kiện hợp lệ bởi sự ổn định giá trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3000 và mức kháng 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish