Giá vàng tiếp tục tăng - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tiếp tục giao dịch tích cực để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1800.00, di chuyển bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng lên hướng tới các khu vực 1850,00 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và là điều cần thiết cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng giữ ở trên 1762,00 và quan trọng nhất ở trên 1741.50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1770,00 và mức kháng cự 1810,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish