Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 05-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục cung cấp giao dịch tích cực, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính và cách mở ra để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1.1908, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ mở rộng làn sóng tăng lên tới 1.1995 , trong khi giữ ở trên 1.1737 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1740 và kháng cự 1.1920.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish