EURGBP giữ sự ổn định tích cực - Phân tích - 5-8-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP phải đối mặt với một số áp lực tiêu cực do mức giảm ngẫu nhiên dưới mức 50, để hình thành sự phục hồi tiêu cực tạm thời như xuất hiện trên biểu đồ, trong khi nói chung, lưu ý rằng việc hợp nhất giá trong kênh tăng giá cùng với mức 0,8930 cho phép hỗ trợ ban đầu cho phép chúng tôi để tiếp tục đề xuất các nỗ lực tăng giá, hy vọng sẽ thu thập được động lực tích cực để bắt đầu ghi lại các mục tiêu bổ sung ở các mức 0,9170 và 0,9330 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là trong khoảng từ 0,8930 đến 0,9100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish