USDCHF phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để cố gắng vượt qua mức 0,9153 và giữ dưới mức đó, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục tổng quan về giảm giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, mở đường hướng tới 0,9056 như một trạm chính tiếp theo.

<<

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 0,9050 đến 0,9170.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish