AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tiếp cận rào cản 0,7200, chờ đợi để vượt qua mức này để hỗ trợ làn sóng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 0,7290 làm trạm chính tiếp theo.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,7065 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa 0,7120 hỗ trợ và 0,7260

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish