Giá dầu Brent kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra đường kháng cự của phạm vi ngang ở mức 44,40 và cố gắng vi phạm nó, điều này gợi ý người đứng đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng ta cần phải tiến gần đến mức được đề cập hàng ngày để xác nhận tăng mục tiêu tích cực bắt đầu từ 45:00 và mở rộng đến 46.10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,00 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways