Giá dầu thô vi phạm mức kháng cự - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô xác nhận vi phạm mức kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, hình thành mô hình cờ tăng, khiến giá tăng trong các phiên sắp tới, trên đường thử nghiệm 43,05 ban đầu, lưu ý rằng vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên 45,00 như một trạm tiếp theo. nhấn vào giá để giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish