Giá bạc đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Giá bạc tăng vọt mạnh sau khi vi phạm mức 24,46, để chạm vào mục tiêu tích cực dự kiến ​​của vi phạm tại 26,20, dẫn đến việc cướp biển đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, Lưu ý rằng việc vi phạm mức cuối cùng sẽ mở rộng sóng tăng lên tới 27,90.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc không đạt được vi phạm cần thiết được coi là tín hiệu tiêu cực mạnh điều đó có thể khiến xu hướng ngắn hạn giảm xuống, vì có khả năng giá hình thành mô hình hàng đầu gấp đôi mà đường xác nhận của nó nằm ở 22,90, do đó, phá vỡ nó sẽ khiến giá phải chịu mức lỗ bắt đầu từ 20,60 và có thể kéo dài đến 19,55.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 25,00 đến 27,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bullish