Giá vàng vượt qua rào cản tâm lý - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng mạnh vào tối ngày hôm qua để phá vỡ rào cản 2000,00 $ và kích hoạt kịch bản tích cực trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, vì giá được tổ chức bên trong kênh tăng giá có các mục tiêu bổ sung đạt 2075,00. biến động ngang tạm thời trước khi tiếp tục tăng dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​sự phá vỡ rõ ràng đến 1981,20 và giữ dưới mức đó. Kháng cự 2060.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish