USDCAD phá vỡ sự hỗ trợ - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công phá vỡ 1.3362 để giảm mạnh và tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1.3270, hỗ trợ tiếp tục xu hướng giảm giá dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.3200.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc giữ dưới mức 1.3362 và 1.3395 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục xu hướng giảm giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3200 và mức kháng cự 1.3360.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish