GBPUSD giữ ổn định tích cực - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực vào ngày hôm qua khi cố gắng phá vỡ 1.3000, nhưng nó đã bật lên nhanh chóng để giải quyết gần 1.3100, giúp cho tổng quan tăng giá của chúng tôi có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được EMA50 hỗ trợ tích cực, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 1.3200.

Lưu ý rằng việc vi phạm 1.3090 sẽ giảm bớt nhiệm vụ đạt được mục tiêu chờ đợi, trong khi giữ trên 1.3000 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục tăng đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3000 đến mức kháng cự 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish