EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 05-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy sự gia tăng vượt qua rào cản 1.1800 và giải quyết trên nó, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu 1.1908 tiếp theo là 1.1995 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1737 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để điều chỉnh giảm nhiều hơn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1740 hỗ trợ và 1.1920 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish