Lợi ích của Oracle từ hỗ trợ tích cực - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Oracle đã tăng 0,96% trong phiên cuối cùng sau khi dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ chỉ số RSI, cùng với sự thống trị của xu hướng trung hạn tăng.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự quan trọng là 57,32, với điều kiện là sự hỗ trợ của 53,56.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish