EURGBP vẫn tăng giá - Phân tích - 3-7-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP đã bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên ngày hôm qua, di chuyển trong các khu vực bị bán quá mức, buộc giá phải hình thành sự phục hồi điều chỉnh tạm thời và kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 0,9000.

p>

Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của hỗ trợ được đề cập bên cạnh việc củng cố đường trung bình động 55 dưới mức giá hiện tại để tăng cơ hội thu thập động lực tích cực để nhắm mục tiêu một số mục tiêu tích cực nằm trong khoảng 0,9085 và 0,9270 trong giai đoạn sắp tới .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9000 đến 0,9080

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish