Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 04-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục dao động trong phạm vi đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, giới hạn giữa mức hỗ trợ 42,85 và kháng cự 44,40, để tiếp tục đề xuất chuyển động ngang trên cơ sở trong ngày cho đến khi vi phạm một trong các mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo, Lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways