Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 04-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng giảm giá nhẹ trong nỗ lực tránh xa mức kháng cự của kênh giảm giá trong ngày, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực do stochastic cung cấp, đang chờ thúc đẩy giá cung cấp nhiều giao dịch tiêu cực hơn để hướng tới các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu vào 38,50 và mở rộng đến 36,10, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của đợt giảm giá dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 40,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 39,00 đến 42,00 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish