Cập nhật giữa ngày cho Bạc 04-08-2020


Economy analysis


Phạm vi chặt chẽ chi phối các giao dịch giá Bạc kể từ sáng, di chuyển gần 24,46, chờ vi phạm mức kháng cự 24,46 hoặc phá vỡ hỗ trợ 23,40 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo, điều này khiến chúng tôi tiếp tục với hạt dẻ trung lập ngay bây giờ.

Để xem xét các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 23,40 đến 25,30 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập