Cập nhật giữa ngày cho Vàng 04-08-2020


Economy analysis


Giá vàng không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, dao động quanh mức 1975.00, do đó, không thay đổi tính trung lập của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo thông qua việc vi phạm mức kháng cự 1981,20 hoặc phá vỡ hỗ trợ 1937,20, lưu ý rằng mâu thuẫn giữa EMA50 tích cực và tiêu cực ngẫu nhiên cung cấp một lý do khác cho tính trung lập, trong khi các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm khu vực cấp độ được đề cập trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 1935,00 và kháng cự 2020,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập