Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 04-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay trở lại để kiểm tra đường xu hướng tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và giá cần củng cố trên mức này như một điều kiện ban đầu để tiếp tục kịch bản tích cực được đề xuất gần đây, mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu từ 1.3200, lưu ý Việc phá vỡ 1.3000 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish