Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 04-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cung cấp các giao dịch tích cực trong nỗ lực di chuyển khỏi 1.1737, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian còn lại, được EMA50 hỗ trợ tích cực, chờ đợi để truy cập 1.1908, sau đó là 1.1995 Các mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1737 để tiếp tục mức tăng được đề xuất. p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish