EURJPY cần động lực tích cực mới - Phân tích - 3-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã không thể hiện bất kỳ hành động nào kể từ ngày hôm qua, mặc dù tính ổn định của nó trong kênh tăng giá, vì các chỉ số chính mâu thuẫn, để giải quyết gần đường hỗ trợ 120,50.

Stochastic tiếp cận các khu vực bán quá mức xác nhận loại bỏ các áp lực tiêu cực, cho phép giá đạt được động lượng dương bổ sung cần thiết để ghi lại các mục tiêu ở mức 121,80 và 122,50.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 120,50 đến 121,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish