EURJPY đạt được động lực mới - Phân tích - 4-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc sự phục hồi giảm giá điều chỉnh bằng cách cung cấp mức đóng tích cực trên mức hỗ trợ bổ sung 123,75, để giữ sự ổn định của nó trong kênh tăng giá và củng cố theo dõi tăng được đề xuất trước đó.

Khả năng tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực mua quá mức cho phép chúng tôi dự kiến ​​bắt đầu hình thành các sóng tích cực mới, bò trên 125,20 và bắt đầu thu được lợi nhuận mới có thể mở rộng đến 125,80 và 126,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,20 đến 125,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish